Rzeczywista roczna stopa procentowa.

Relację jakie zachodzą pomiędzy kwotę kredytu jaką otrzyma kredytobiorca, a kosztami tego kredytu określa rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Zwana jest w skrócie RRSO. Oprocentowanie rzeczywiste obejmuje odsetki, opłaty związane z przygotowaniem kredytu, a także szereg innych dodatkowych opłat. Sposób w jaki wylicza się rzeczywistą roczną stopę oprocentowania określa odpowiednia ustawa. W ustawie tej opisane są dokładnie kosza jakie brane są pod uwagę podczas obliczania stopy oprocentowania. Każdy bank w przypadku każdego kredytu wylicza rzeczywiste oprocentowanie w identyczny sposób. Jest to jeden z czynników, który umożliwia kredytobiorcy porównanie ofert kredytu kilku różnych banków.

Koszta kredytu nie są małe i wchodzi w ich skład wiele czynników. Zalicza się do nich odsetki, prowizje, a także inne opłaty jakie kredytobiorca musi zapłacić w zamian za to, że otrzyma kredyt. W ustawie o kredycie konsumenckim mamy pokazany sposób obliczania kosztów kredytu, jednak nie włącza ona do tego kosztu kilka rzeczy. Pomijane są koszta jakie kredytobiorca będzie musiał zapłacić za to, że nie wywiąże się ze swoich zobowiązań jakie zostały określone w umowie. Całkowity koszt kredytu nie zawiera również kosztów jakie wiążą się z nabyciem danej rzeczy, która w jakiś sposób została sfinansowana z kredytem. Do kosztów kredytu powinniśmy również doliczyć koszta związane z prowadzeniem rachunku, a także koszta związane z ustanowieniem i ewentualnymi zmianami jakie wiążą się z wygaśnięciem zabezpieczeń kredytu. Koszta związane ze zmianą kursu walut również doliczane są do całkowitego kosztu kredytu.

Wcześniejsze spłacenie kredytu.

Wybierając kredyt powinniśmy zorientować się, czy jest możliwość jego wcześniejszej spłaty. Przeważnie wcześniejsze spłacenie kredytu wiąże się z dodatkowymi prowizjami i z dodatkowymi warunkami kredytu. Niemal każdy bank określa jaka jest maksymalna wielkość nadpłaty, którą możemy wpłacić bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. W umowie powinna znaleźć się również informacja jaka prowizja będzie naliczona za wcześniejsze spłacenie kredytu jeżeli takowa będzie. Może zdarzyć się sytuacja, kiedy nie będzie nam się opłaciło wcześniej spłacić kredytu bo koszta z tym związane będą zbyt duże. Bank może nam naliczyć nawet trzy procent prowizji za wcześniejsze spłacenie kredytu co może być bardzo duża kwotą jeżeli i kredyt będzie duży. Wpłacając wcześniej kilka rat bank na nowo będzie musiał ustalić harmonogram spłacania rat kolejnych za co może, ale nie musi naliczyć sobie dodatkowe opłaty. Jak widać wzięcie kredytu nie jest takie łatwe. Wydawać by się mogło, że wystarczy złożyć wniosek, aby otrzymać pieniądze, a oprócz tego przychodzi nam do spłacenia tyle dodatkowych kosztów. Jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą i staramy się o kredyt musimy się postarać. Chcąc otrzymać kredyt hipoteczny musimy mieć umowę o pracę na czas nieokreślony i dosyć wysokie dochody. Pracując za najniższą krajową i na umowę zlecenie możemy nigdy nie mieć szansy na otrzymanie jakiegokolwiek kredytu. W dzisiejszych czasach wiele ludzi pracuje na tak zwane umowy śmieciowe, albo na czarno i mają żadne szanse, aby otrzymać nawet najmniejszy kredyt. Nie mogą zyskać dodatkowych pieniędzy, aby kupić sobie mieszkanie, samochód, czy też wyremontować dom. Nawet przedsiębiorcy starający się o uzyskanie większej sumy kredytu na sfinansowanie jakiejś transakcji muszą mieć określony procent wkładu własnego inaczej o kredycie mogą sobie jedynie pomarzyć.