Wykorzystanie kredytu gotówkowego w celu poprawienia wskaźników ekonomicznych gospodarstwa domowego to pozytywna praktyka. Oczywiście przed zaciągnięciem nawet krótkoterminowego zobowiązania najlepiej ocenić kilka ważnych punktów, aby nie narazić się na kryzys finansowy, czy nagłą utratę płynności. O czym zatem warto pomyśleć przed podpisaniem umowy kredytowej, niezależnie od terminu jej obowiązywania? Poniżej znajdziesz najważniejsze wskazówki.

Co rozpatrzyć przed podpisaniem umowy kredytowej?

Jeden z najważniejszych punktów to precyzyjne określenie obecnej i przyszłej zdolności kredytowej, czyli zdolności do terminowego regulowania zobowiązania. Analiza konkretnych wydarzeń w niedalekiej przyszłości jest wskazana, jeżeli bierzesz kredyt z pokaźnym zabezpieczeniem majątkowym. To, że dzisiaj posiadasz pozytywną zdolność kredytową znaczy niewiele. Warto przemyśleć, czy twoje gospodarstwo domowe udźwignie całkowity koszt kredytu gotówkowego, nawet kiedy przyjdzie moment kryzysowy i prośba kredytodawcy o spłatę całości kapitału wraz z odsetkami. Rozważanie nad planem alternatywnym spłaty to bardzo świadome i odpowiedzialne działanie. Przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego najlepiej skompletować wszystkie rodzaje zabezpieczeń. Do tego przyda się określenie możliwości upłynnienia najważniejszego majątku. Wycena wartości majątku to korzystna perspektywa, nie tylko przy korzystaniu z kredytów gotówkowych. Wiedza o możliwościach ekonomicznych przydaje się przy inwestycjach, czy przy planowaniu zmiany zatrudnienia. To oczywiście tylko niektóre z przykładów. Gotowość na spłatę całego zobowiązania wraz z odsetkami jest szczególnie ważna w przedsiębiorstwach, gdzie dochodzi do nagłych strat kluczowych dostawców. Przez to kredytodawca wychodzi z umowy. Każdy bank zgodnie z prawem bankowym wychodzi z umowy, jeżeli podstawowe warunki zmieniają się na niekorzyść. Jedynie negocjacje na początku wystąpienia problemów ekonomicznych gwarantują w miarę pozytywny powrót do współpracy, ale pod warunkiem przedstawienia profesjonalnego planu naprawczego.

Stosunek kredytu do dochodów gospodarstwa domowego

Ważne, aby nie maksymalizować kwoty kredytu pod granicę spirali zadłużenia. Najlepiej nie uzależniać budżetu domowego nadmiernie od kredytu, ale ustalić konkretny procent zaangażowania kredytowego w porównaniu do uzyskiwanych dochodów. Dzięki temu w znaczący sposób podnosisz bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstwa domowego. Praktyka pokazuje, że większość kredytobiorców uznaje powyższą zasadę za kluczową. Kredyt gotówkowy na poziomie maksymalnie 2000 złotych to jedna z najpopularniejszych kategorii w Polsce. To pokazuje, że większość kredytobiorców nie chce na długo obciążać się zobowiązaniem, bo to podnosi niepewność, co do dalszych warunków ekonomicznych. Kolejna kwestia dotyczy dokładnej analizy kosztów podstawowych (odsetkowych) i pozaodsetkowych. Obecnie nie ma z tym większego problemu, ponieważ konkretne ustawy ograniczyły limity kosztów praktycznie u każdego kredytodawcy. Dzięki temu kredytobiorca jest bardziej chroniony. Jedyna negatywna konsekwencja to przejście wielu firm pożyczkowych do szarej strefy.

Najważniejsze rzeczy do zapamiętania dla kredytobiorcy

Przemyślenie planu alternatywnego przy wystąpieniu problemów ze spłatą kredytu, odpowiednia wycena całego majątku, racjonalne podejście do zaangażowania kredytu w stosunku do dochodów to tylko niektóre z najważniejszych punktów do rozpatrzenia przy podpisywaniu umowy kredytowej. Czy korzystasz z powyższych zasad i czy się z nimi zgadzasz w aktualnych normach ekonomicznych i prawnych?