Kredyt hipoteczny to zobowiązanie często problematyczne pod kątem spłaty. Czy kredytobiorca powinien obawiać się kontaktu restrukturyzacyjnego z bankiem detalicznym, a może podobne problemy można wspólnie z kredytodawcą rozwiązać w optymalny sposób? Docelowo restrukturyzacja kredytu hipotecznego została wpisana w ustawę o kredycie hipotecznym i warto odnieść się przez chwilę do zagadnienia.

Restrukturyzacja kredytów hipotecznych przy współpracy z bankiem

Artykuł 33 ustawy o kredycie hipotecznym odnosi się do restrukturyzacji kredytów hipotecznych. Bankom nakazuje się wręcz wykształcenie pewnych praktyk, które zapewnią klientowi większą swobodę w spłacie problematycznego zobowiązania. Przede wszystkim bank informuje kredytobiorcę o opcji złożenia wniosku o restrukturyzację. Taki wniosek znajduje się na stronach banków lub zostanie przesłany na życzenie. Restrukturyzacja zostanie uwzględniona przez bank po potwierdzeniu faktycznego stanu finansów kredytobiorcy, co jest daleko idącą innowacją. Restrukturyzacja zgodnie z ustawą przyjmuje kilka form. Pierwsza z nich to krótko mówiąc wakacje kredytowe, zawieszenie spłaty rat. To rozwiązanie przydatne, jeżeli problemy z płynnością wystąpiły przez nieoczekiwane zjawiska, niespodziewane wydatki. Kolejna praktyka, bardzo chętnie wybierana to obniżenie rat kapitałowo – odsetkowych z jednoczesnym wydłużeniem okresu kredytowania. Nie zawsze da się wydłużyć okres kredytowania, kiedy już obowiązuje w maksymalnych widełkach. Kredytobiorca może rozpatrzyć również przeniesienie kredytu hipotecznego na lepszych warunkach do innej placówki. To strategia refinansowania, która sprawnie przeprowadzona gwarantuje odzyskanie natychmiastowe odzyskanie płynności.

Optymalny czas na sprzedaż nieruchomości

W razie odrzucenia wniosku restrukturyzacyjnego przez bank instytucja finansowa bierze odpowiedzialność za powiadomienie kredytobiorcy o tym fakcie, ze szczegółowym wyjaśnieniem. Gdyby nie doszło pomiędzy stronami do porozumienia kredytobiorca otrzymuje minimum 6 miesięcy na sprzedaż obciążonej nieruchomości. To okres najczęściej wystarczający do uzyskania dobrej ceny za mieszkanie i na uregulowanie zobowiązania wobec banku. Gdyby jednak środki ze sprzedaży nie wystarczyły na pokrycie długu, wtedy kredytobiorca spłaca raty w elastycznej wysokości dopasowanej do sytuacji majątkowej. A zatem restrukturyzacji kredytu hipotecznego nie należy się przesadnie obawiać, ponieważ ustawa traktuje konsumenta bardzo rzeczowo. Wskazane elementy ustawy o kredycie hipotecznym zapewniają większe bezpieczeństwo obsługi kredytu hipotecznego. Bank detaliczny musi przedstawić, stworzyć plan restrukturyzacyjny dopasowany do sytuacji majątkowej kredytobiorcy. A to już spora innowacja.

Rozwiązania ustawowe korzystne z perspektywy konsumenta

Kredytobiorca nie pozostaje bez ochrony przy pogorszeniu płynności finansowej. Problemy ze spłatą kredytu hipotecznego to powszechna sprawa, ale możliwa do rozwiązania, bez utraty wiarygodności w oczach kredytodawców.