Kredyt hipoteczny to najdłuższe zobowiązanie życiowe, które wymaga ubezpieczenia do realnej ochrony rodziny. Ubezpieczenie to jeden z największych kosztów w umowie i naturalnie nieobowiązkowy. Po aktualizacji ustawy o kredycie hipotecznym bank nie ma prawa uzależniać udzielenia kredytu hipotecznego od wykupienia dodatkowych produktów finansowych, w tym właśnie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie przy niskim wkładzie własnym umożliwia zakup nieruchomości

Podstawowy rodzaj ubezpieczenia to ubezpieczenie niskiego wkładu. W Polsce norma wynikająca z rozporządzenia KNF to 20%. Jeżeli nie posiadasz takich oszczędności ubezpieczenie niskiego wkładu jest obowiązkowe i podnosi znacząco koszt całej umowy. Przestajesz ponosić koszty, jeżeli wyrównasz wymagany poziom kapitału własnego. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego charakteryzuje się najmniejszą opłacalnością, ale w pewnych warunkach potrafi przyśpieszyć pozyskanie dobrego lokalu, np. po negocjacjach z deweloperem. Wszystko wynika zatem z indywidualnych warunków wyboru lokalu pod kredyt hipoteczny.

Prawa i obowiązki przy spłacie ubezpieczenia

Kolejne popularne rodzaje ubezpieczeń to ubezpieczenie na życie, nieruchomości, przed utratą zatrudnienia, na wypadek choroby, od pożaru. Bankom połączenie kredytu hipotecznego z ubezpieczeniem opłaca się najbardziej ze względu na cesję polisy. Przy cesji ubezpieczenia to instytucja finansowa otrzymuje środki po wystąpieniu wydarzenia kryzysowego, a nie kredytobiorca. Można oczywiście otrzymać większe sumy ubezpieczenia, które następnie rozdziela się odpowiednio pomiędzy bank, a gospodarstwo domowe kredytobiorcy, ale to rzadka sytuacja.

Pełna analiza formalna ubezpieczenia

Ubezpieczenie od utraty pracy może zawierać nietypowe zapisy i wykluczać osoby zatrudnione w ramach konkretnych umów, np. cywilnoprawnych. Szczegółowa analiza umowy ubezpieczenia to konieczność. Najlepiej dokonać tego przez eksperta branżowego, a wręcz wyspecjalizowaną kancelarię prawną. Główne punkty do analizy to warunki ubezpieczenia i punkty ograniczenia (wyłączenia) odpowiedzialności ubezpieczyciela. Nie należy nigdy łączyć ubezpieczeń przy kredycie hipotecznym z wahaniami rynku kapitałowego (strukturami inwestycyjnymi). To najprostsza droga do straty pieniędzy.