Pozyskanie kredytu to najczęściej poważna sytuacja. Budżet gospodarstwa domowego w takiej chwili staje się uzależniony od konkretnej instytucji finansowej. Większość kredytobiorców uważa, że spłaci zadłużenie bez większych problemów, ale to nie zawsze takie oczywiste. Restrukturyzacja kredytów gotówkowych, inwestycyjnych, czy hipotecznych (długoterminowych) to trudna tematyka, jednak właściwie obowiązkowa, jeżeli chcesz poważnie podejść do zabezpieczenia własnych interesów finansowych. W artykule poznasz główne techniki restrukturyzacji wraz z omówieniem ich kluczowych zalet. Zobaczysz również, że w niektórych przypadkach restrukturyzacja zadłużenia stanowi doskonałą opcję na poprawę warunków spłaty pożyczkodawcy.

Restrukturyzacja zadłużenia to temat z jednej strony skomplikowany, a z drugiej strony standaryzowany przepisami prawnymi. Banki detaliczne, chociażby na podstawie ustawy o kredycie hipotecznym muszą zaproponować kredytobiorcom odgórnie możliwości wyjścia z problematycznego długu zanim dojdzie do ostatecznej sprzedaży nieruchomości. A nawet, jeżeli dojdzie do sprzedaży nieruchomości to i tak kredytobiorca uzyska spory okres na znalezienie kontrahenta, nawet do pół roku. Poprawa warunków restrukturyzacji zadłużenia w ostatnich latach jest bardzo wyraźna. Nawet przy pożyczkach gotówkowych występuje tendencja do pomocy kredytobiorcy. Banki detaliczne umożliwiają standardowo podpisanie aneksu do obowiązującej umowy. Nowe zapisy sprowadzają się najczęściej do wydłużenia okresu kredytowania w zamian za uzyskanie niższej raty miesięcznej. To skutkuje niestety podniesieniem kosztów całkowitych zobowiązania. Praktycznie w każdym przypadku oddłużenie skutkuje wygenerowaniem dodatkowych kosztów, ale jednocześnie odciąża kredytobiorcę od ręki znacznie niższymi ratami. Restrukturyzacja kredytów posiada zatem formę „coś za coś”. Do głównych technik restrukturyzacji kredytów zalicza się wakacje kredytowe, refinansowanie, podjęcie negocjacji dotyczących obniżenia oprocentowania, przeniesienie zobowiązania do innej instytucji, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, przewalutowanie, jeżeli posiadasz kredyt w walucie obcych, a chcesz wyrównać standard spłaty przez kolejne lata. Wielu kredytobiorców idzie nawet o krok dalej i idzie z instytucjami finansowymi do sądu ze względu na poprzednie braki informacyjne przed podpisaniem umowy.

Myślenie o restrukturyzacji zadłużenia, nawet przed podpisaniem umowy kredytowej jest bardzo ważnym założeniem, ponieważ pozwala ochronić zabezpieczenia majątkowe, czy docelowo cały majątek rodzinny. Kredytobiorca zakładający, że przy spłacie dłuższego zobowiązania nic się nie stanie jest zazwyczaj w błędzie, ponieważ nawet niewielkie kryzysy ekonomiczne potrafią spowodować kontakt z bankiem (kredytodawcą), który poprosi, np. o aktualizację zabezpieczeń majątkowych. To szczególnie popularny problem w mniejszych i większych firmach narażonych na cykliczne wahania zleceń, czy na optymalizację przepisów występujących w danej branży. Warto, abyś zachował w gospodarstwie domowym pewne oszczędności umożliwiające poradzenie sobie z drobnymi problemami przy spłacie zobowiązania. Restrukturyzację najlepiej rozegrać przez wyspecjalizowane agencje, nawet kancelarie prawne związane z tematem antywindykacji, oddłużania. Najpoważniejsze jest zawsze ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale bankructwo w aktualnych warunkach prawnych nie jest dostępne każdemu kredytobiorcy. Co myślisz o przedstawionych w artykule zasadach oddłużania? Czy masz podobne problemy?