<p>To pytanie zadaje sobie niejeden z nas, szczególnie po aferach, które miały miejsce w niedalekiej ...

To pytanie zadaje sobie niejeden z nas, szczególnie po aferach, które miały miejsce w niedalekiej przeszłości wiele martwi się o bezpieczeństwo swoich zgromadzonych na lokatach bankowych oszczędności. Często na lokatach bankowych mamy zgromadzone oszczędności całego życia, ich utrata byłaby katastrofą. Zdarza się, że zadajemy sobie pytanie „Co będzie jeśli bank w którym mam zgromadzone oszczędności swojego życia zbankrutuje?” „Co wtedy z moimi pieniędzmi?” „Czy odzyskam moje pieniądze?” Banki zapewniają nas, że pieniądze, które posiadamy zgromadzone na lokatach bankowych są bezpieczne, ale czy mówią prawdę?

Jak wiemy już z historii bankowości i to całkiem nieodległej bank może ogłosić swoje bankructwo. Stało się tak w 2008 roku w przypadku potężnego banku Lehman Brothers. Przypuszcza się, że bankructwo to było przyczyną wciąż trwającego kryzysu gospodarczego obejmującego cały świat. Sytuacje, gdy bank ogłasza bankructwo są na szczęście niezmiernie rzadkie. W Polsce istnieje instytucja, która zajmuje się tym , aby nasze lokaty bankowe były bezpieczne. Taką instytucją dla banków mających swoja siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gdyby taki bank z siedziba w Polsce ogłosił swoja upadłość to Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w skrócie BFG) wypłaci klientom tego banku zwrot kapitału ulokowanego o równowartości do 100 000 euro. BFG obejmuje swoją ochroną środki zgromadzone przez osoby fizyczne oraz firmy. Kwota 100 000 euro odnosi się do wszystkich środków zgromadzonych przez jednego klienta banku. Przez BGF chronione są nasze konta w euro i winnych walutach obcych, wypłata tych środków jednak zawsze następuje w złotówkach. Wypłaty z bankowego funduszu gwarancyjnego wypłacane są w przeciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia upadłości banku. Roszczenia związane z bankructwem banku do Bankowego Funduszu gwarancyjnego należy zgłaszać w przeciągu pięciu lat od jego upadłości. Listę banków objętych Bankowym Funduszem gwarancyjnym znajdziemy w Internecie na stronach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Tak więc mając lokaty bankowe w jednym z tych banków możemy liczyć na to, że nasze oszczędności są bezpieczne i w razie problemów nie stracimy ich.