Uruchomienie zadłużenia nie jest najczęściej zbyt trudnym zadaniem, chociaż kredytobiorca powinien przygotować się do dopełnienia niezbędnych formalności. O co wypada zadbać przed porównaniem kredytów gotówkowych?

Formalności uzależnione od formy zatrudnienia przy kredycie gotówkowym

Formalności przy zaciąganiu kredytu gotówkowego różnią się w zależności od formy zatrudnienia. Powszechnie spotykane formy to samozatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej, umowa zlecenie i umowa o dzieło (cywilnoprawne umowy), a także umowa o pracę (na czas nieokreślony lub określony). W przypadku standardowej umowy o pracę na czas nieokreślony przygotuj obowiązkowo zaświadczenie o wynagrodzeniu pochodzące bezpośrednio od pracodawcy. Czasami przyda się zeznanie podatkowe, potwierdzenie dochodów za rok poprzedni dla potwierdzenia stabilności uzyskiwanych dochodów. W przypadku umów zlecenie i o dzieło najważniejsza kwestia to właśnie udowodnienie przez bankiem płynności. Minimum roczne zatrudnienie jest bardzo wskazane. Naturalnie im dłuższe, tym lepsze. Kiedy bank detaliczny posiada wgląd do rachunku osobistego wiele formalności odpada, a kredyt gotówkowy uzyskuje się półautomatycznie, niekoniecznie z osobistym stawiennictwem w oddziale. Z drugiej strony możesz wpaść w pułapkę lojalności, ponieważ po porównaniu kredytów gotówkowych w innych placówkach okazuje się często, że masz znacznie lepsze możliwości pod kątem marży, oprocentowania. Współpraca z własnym bankiem nie zawsze się opłaca.

Przedsiębiorca ma najtrudniej na rynku kredytów gotówkowych

Najgorzej formalności przy kredycie gotówkowym przedstawiają się dla przedsiębiorców, ponieważ kompletują informacje o dochodach (teraźniejszych i przeszłych) i prezentują bogatsze informacje pochodzące z ksiąg podatkowych. W wielu przypadkach wnioski przedsiębiorców odrzuca się w zależności od branży. Niska płynność działalności gospodarczej to praktycznie wykluczenie z rynku kredytowego, czy potrzeba wniesienia poważniejszych zabezpieczeń.

Dodatkowe formalności

Nieco inne formalności występują przy potwierdzeniu dochodów z emerytury, czy nawet najmu nieruchomości. Jeżeli nie jesteś pewien, czy dobrze się przygotowałeś do współpracy wykorzystaj bezpłatne konsultacje u niezależnego pośrednika wynagradzanego w systemie prowizyjnym.