Kiedy już decyzja o zawarciu umowy z bankiem została podjęta możemy przeanalizować oferty jakie zostaną nam przez niego zaproponowane. To bardzo ważne aby dobrze przygotować się do tej rozmowy, gdyż komplet dokumentów, jaki przedstawimy bankowi będzie determinował warunki spłaty zadłużenia.

Instytucja finansowa daje nam wybór pomiędzy dwoma rodzajami kredytów konsolidacyjnych:

  • Kredyt konsolidacyjny hipoteczny – jak sama jego nazwa mówi, wymaga zabezpieczenia na hipotece, tego typu zabezpieczenie wymagane jest w przypadku kredytu, którego łączna suma wszystkich zobowiązań sięga setek tysięcy złotych, wówczas rozkładany jest on w czasie na nawet 40 lat z zachowaniem niskiego oprocentowania
  • Kredyt konsolidacyjny gotówkowy – łączy zadłużenia o charakterze konsumpcyjnym czyli kredyty gotówkowe i ratalne a także zadłużenia na karcie kredytowej, zwykle udzielany jest w niższej kwocie i krótszym okresie spłaty wynoszącym maksymalnie 10 lat.

Optymalne wydłużenie okresu spłaty kredytu to oczywista zaleta kredytu konsolidacyjnego, dzięki temu zabiegowi możemy cieszyć się z obniżonej wysokości raty, która w znacznym stopniu jest niższa od sumy wszystkich dotychczasowych zobowiązań. Przeniesienie kilku zadłużeń do jednego banku daje wygodę w zapanowaniu nad ich spłatą. Taka zamiana kilku rat na jedną korzystnie wpłynie na kondycję finansową domowego budżetu. W takim wypadku kredytobiorca nie musi pamiętać o poszczególnych datach spłaty swoich kredytów ani też wcześniejszym zasilaniu poszczególnych rachunków.

Jeśli znajdziemy się w sytuacji kiedy pomimo przyznanego kredytu konsolidacyjnego w dalszym ciągu pojawiają się przejściowe problemy ze spłatą rat kredytowych wówczas należy bezwzględnie skontaktować się z bankiem. Każda instytucja finansowa w takich wypadkach stosuje własny mechanizm egzekucji pożyczonych środków. Jeśli kredytobiorca zwleka z regulowaniem zadłużenia otrzymuje wówczas od banku prośby o uiszczenie kwoty po terminie. Takie ponaglenia przybierają formę listowną lub telefoniczną. Jeśli takie działanie nie wzbudza u dłużnika żadnych reakcji wówczas bank ma prawo do wypowiedzenia umowy i zażądania natychmiastowej spłaty całego zobowiązania, jeśli i to nie poskutkuje uruchamiana jest procedura egzekucyjna z udziałem komornika który zajmuje mienie dłużnika.