Zadłużenie krótkoterminowe w postaci chwilówki to całkiem sprawne uzupełnienie budżetu domowego. Chwilówka w wielu sytuacjach posiada ogromną przewagę nad typowymi usługami kredytowymi spotykanymi w dużych instytucjach finansowych. Jakie to przewagi? O tym kilka słów w poniższym artykule.

Przy stałych, stabilnych dochodach miesięcznych szybki dostęp do chwilówki jest w stanie realnie zastąpić odkładanie oszczędności. To bardzo popularna praktyka, szczególnie w gospodarstwach domowych charakteryzujących się niskimi/średnimi zarobkami mniej więcej na poziomie średniej krajowej. W takich warunkach konsumpcja jest najważniejsza, ponieważ pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby domowników. Świadomość, że po wysłaniu zapytania o chwilówkę otrzymasz od ręki pieniądze wystarczające na pokrycie dodatkowych wydatków to duże ułatwienie. Chwilówka spłaca się stosunkowo szybko, ale to kolejna, często niedoceniana zaleta. Wtedy kredytobiorca znacznie lepiej planuje organizację spłaty. Większość firm pożyczkowych stosuje zasadę płatnego przedłużenia terminu spłaty, ale to znacząco podnosi koszty obsługi całego zobowiązania. Najlepiej zatem chwilówki spłacać w założonym, pierwszym terminie. Przed zaciągnięciem chwilówki firma pożyczkowa monitoruje pożyczkobiorcę, ale nie w tak skomplikowany sposób, jak ma to miejsce w bankach detalicznych. To kolejna przewaga chwilówki nad innymi formami zobowiązań. Pożyczki krótkoterminowe o konsumpcyjnym przeznaczeniu pozwalają przez pewien czas budować pozytywną historię spłat zobowiązań. To ciekawa kwestia, szczególnie w gospodarstwach domowych, które planują w przyszłości podpisanie umowy o kredyt hipoteczny.

Chwilówka w ostatnim okresie zmieniła się w sposób optymalny dla kredytobiorców. Nie ma już mowy o kształtowaniu nietypowych kosztów pozaodsetkowych. Każdy pożyczkobiorca zainteresowany pożyczkami krótkoterminowymi powinien zainteresować się zapisami tzw. ustawy antylichwiarskiej. Najważniejsze przewagi chwilówki to szybkość pozyskania pieniędzy, szybki format współpracy online, uproszczona analiza kredytobiorcy, niewielkie obciążenie finansów domowych, brak zabezpieczeń majątkowych, potencjał budowania pozytywnej historii spłat przed zaciągnięciem długoterminowego kredytu, np. hipotecznego.